محصولاتـــ منتخب

AS-997
ASUS ROG Strix G16 G614JIR I9(14900HX) 32GB DDR5 1TB 8(RTX4070)
core i9
14900HX
32 GB
DDR5
1TB SSD
GEFORCE
RTX4070
16 اینچ
QHD+, WQXGA
IPS, WV
240Hz
138,970,000
تومان
AS-1035
ASUS ROG Strix Scar 16 G614JIR I9(14900HX) 32GB DDR5 1TB SSD 8(RTX4070)
core i9
14900HX
32 GB
DDR5
1TB SSD
GEFORCE
RTX4070
16 اینچ
QHD+, WQXGA
IPS, WV
165Hz
130,470,000
تومان
AS-1034
ASUS ROG Strix Scar 16 G614JIR I9(14900HX) 16GB DDR5 1TB SSD 8(RTX4070)
core i9
14900HX
16 GB
DDR5
1TB SSD
GEFORCE
RTX4070
16 اینچ
QHD+, WQXGA
IPS, WV
165Hz
126,970,000
تومان
AS-1036
ASUS ROG Strix G16 G614JVR I9(14900HX) 64GB DDR5 1TB SSD 8(RTX4060)
core i9
14900HX
64 GB
DDR5
1TB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WQXGA
IPS, WV
240Hz
122,970,000
تومان
صفحه اصلی | 5

چـوب حــراج

ساعت
دقیقه
ثانیه
صفحه اصلی | 6
AS-1095
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 16 1 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
16 GB
DDR5
1 TB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz
78,370,000
تومان
AS-1099
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 40 1 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
40 GB
DDR5
1 TB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz
82,770,000
تومان
AS-1098
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 40 512 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
40 GB
DDR5
512 GB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz
81,070,000
تومان
AS-1097
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 24 1 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
24 GB
DDR5
1 TB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz
79,970,000
تومان
AS-1096
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 24 512 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
24 GB
DDR5
512 GB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz
78,270,000
تومان
AS-1094
Asus Vivobook Pro 16 OLED K6602VV I9(13900H) 16 512 SSD 8(RTX4060)
core i9
13900h
16 GB
DDR5
512 GB SSD
GEFORCE
RTX 4060
16 اینچ
WUXGA
IPS, WV
120Hz<